گالری فیلم

دستگاه اسلایدینگ جیگ برای عقب بردن دندانهای آسیاب یزرگ

 

 

مسواک زدن طوق دندان در زمان ارتودنسی

 

 

ترانس پالاتال ارچ ( برای حفظ و مدیریت فضا قوس دندانی در دوران دندانی مختلط یا کنترل دندانها در درمان ثابت ارتودنسی استفاده می شود.)