طریقه استفاده از نخ دندان در حین ارتودنسی

۲۲ فروردین, ۱۳۹۷ - کلینیک24

بدون دیدگاه

برای استفاده از نخ دندان در حین ارتودنسی همانند نخ کردن سوزن خیاطی عمل کنید، یک سر نخ را داخل سوزن ببرید و آن را پشت سیم های موجود در دهان قرار دهید، در این حین میتوانید سر دیگر نخ را از زیر سیم ها بگذرانید.