خمیر دندان بدون فلوراید

خمیردندان بدون فلوراید: مناسب یا نا مناسب؟

۱۱ فروردین, ۱۳۹۷ - شرکت مهندسی کلینیک24

بدون دیدگاه

متاسفانه هوایی که ما در اغلب شهرهای یزرگ ایران تنفس می کنیم بسیار خطرناک تر از فلورایدی است که در مسواک ها وجود دارند! بنابراین بی دلیل نگران نباشید اما اگر دوست داشتید می توانید خمیردندان بدون فلوراید را هم تجربه کنید!