ارتودنســی نامرئی

۲ فروردین, ۱۳۹۷ - کلینیک24

بدون دیدگاه

از آنجایی که تقاضای درمانهای ارتودنسی نسبت به گذشته زیادتر شده است و از آنجائیکه امروزه این درمانها در هر سنی ممکن است انجام شود ، تقاضای بیماران برای درمانهای نامرئی رشد قابل توجهی یافته است .