کشیدن دندان عقل

کشیدن دندان عقل

۱ آبان, ۱۳۹۷ - شرکت مهندسی کلینیک24

بدون دیدگاه

به طور معمول وجود دندان‌های عقل تداخلی با درمان ارتودنسی نداشته و لزوما کشیدن دندان‌های عقل قبل از انجام درمان ارتودنسی ضروری نیست و می‌توان در حین درمان ارتودنسی و یا پس از انجام آن اقدام به کشیدن آنها نمود.